Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

3. РЕЄСТР ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ

ВРД вимагає створення реєстру територій, що охороняються, який має включати:

  • Водні тіла, з яких здійснюється забір води на питні потреби;
  • Території, де охороняються середовища та/або види природної фауни та флори (Натура 2000[1], об’єкти, що мають відношення до Директиви ЄС 79/409/EEC зі збереження диких птахів та Директиви ЄС 92/43/EEC зі збереження природних ареалів проживання дикої фауни та флори);
  • Території, де охороняються економічно важливі водні види природної фауни (Директива ЄС 78/659/EEC щодо якості прісних вод, які потребують захисту чи збереження задля підтримки популяцій риб; Директива ЄС щодо якості вод, в яких проживають ракоподібні 79/923/EEC);
  • Водні об’єкти, що використовуються для рекреації та купання (Директиви ЄС 76/160/EEC та 2006/7/EC щодо якості вод для купання);
  • Території, що є вразливими до нітратів (Директива ЄС 91/676/EEC щодо захисту вод від забруднення нітратами з сільськогосподарських джерел; Директива щодо очищення міських стічних вод 91/271/EEC).

Директива ЄС 79/409/EEC зі збереження диких птахів та Директива ЄС 92/43/EEC зі збереження природних ареалів проживання дикої фауни та флори створювалися як законодавча основа для реалізації Бернської конвенції, однією зі сторін якої є Україна. Але ані ці, ані інші з вищезгаданих Директив ЄС не є чинними законодавчими документами в Україні, тому складання реєстру за вимогами ВРД наразі не є можливим. З іншого боку реєстр було складено, з врахуванням чинного національного законодавства, зокрема переліку об’єктів природно-заповідного фонду.

Національний реєстр територій, що охороняються включає:

Перелік заборів підземних вод для питного водоспоживання.


[1] Natura 2000 – це мережа природоохоронних територій, що визначені за вимогами Директивами ЄС зі збереження диких птахів (1979) та зі збереження природних ареалів проживання дикої фауни та флори (1992).

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com