Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АЗС Автомобільна заправна станція
БСК Біологічне споживання кисню
БТПС Берегівська транскордонна польдерна система
БУВР Басейнове управління водних ресурсів
ВРД ЄС Директива 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року, яка встановлює рамки для дій Співтовариства у сфері водної політики
ВТ Водне тіло
ВУЖКГ Виробниче управління житлово-комунального господарства
ГДК Гранично допустимі концентрації
ГРЕ Геологорозвідувальна експедиція
ДЕП Добрий екологічний потенціал
ЕН Еквівалент населення
ІЗВТ Істотно змінене водне тіло
КІЗВТ Кандидат в істотно змінене водне тіло
КОС Каналізаційні очисні системи
МКЗД Міжнародна комісія із захисту р. Дунай
ННТ Найкращі наявні технології
НПУРБТ Національний План управління річковим басейном Тиси
ОС Очисні споруди
ПВТ Підземне водне тіло
ПІУРБТ План інтегрованого управління річковим басейном Тиси
РВТ Річкове водне тіло
ТПВ Тверді побутові відходи
ХСК Хімічне споживання кисню

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: , ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com