Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту

Така назва введена А. М. Окснером (1940—1942) для означення групи видів рослин, що розселюються в теплоаридних областях Голарктики. Представники цього елемента розміщуються звичайно зонально, на південь від неморальної зони, хоч дуже часто спостерігаються й відхилення від такого поширення. Не порушуючи глибше питання про особливості лишайників з таким розселенням, оскільки вони не відіграють істотної ролі в ліхенофлорі Українських Карпат, ми приймаємо як цю назву, так і її тлумачення, тим більш, що в існуючій літературі ми не знаходили більш вдалих термінів і визначень (аридний елемент у А. С. Лазаренко (1956); ксерофільний і частково степовий тип ареалу у О. А. Гроссгейма (1936) та ін.).

До ксеромеридіонального елемента в Українських Карпатах належить дев’ять видів лишайників (1%) з значно диференційованим розселенням щодо типів ареалу та груп поширення в межах їх (табл. 13). Європейський тип ареалу налічує два види — Placodium configuratum і P. incusum; обидва вони належать до південноєвропейської групи поширення. Ці лишайники — представники різних секцій роду, об’єднуються спільними рисами поширення. Вони ростуть на силікатних скелях на рівнинах в аридних чи близьких до них умовах, не виходячи за межі Європи. Більш поширений поліморфний лишайник Placodium incusum, що знайдений у Франції, ФРН, НДР, Австрії, Італії, Чехословаччині, Угорщині, УРСР (Ліндау, 1913; Цальбрукнер, 1928; Мігула, 1929); в Українських Карпатах зрідка зустрічається на андезитових останцях Закарпатської низовини та в передгір’ях, на висоті до 250 м (Сервіт і Надворнік, 1932, 1936; Макаревич, 1956а). Placodium configuratum — рідкісний вид, що знайдений в Угорщині та в південній частині УРСР (Лойка, 1885; Цальбрукнер, 1928; Окснер, 1937); ми збирали цей вид в Українських Карпатах від рівнини і до високогір’їв (250—1679 м н. р. м.) (Макаревич, 1947, 1956а). P. configuratum можна віднести до ксеромеридіонального елемента лише умовно, до точнішого з’ясування його поширення.

Таблиця 13 Лишайники ксеромеридіального елемента

Тип ареалу

Група поширення

Назви видів

Європейський Південноєвропейська Placo dium configuratum Lоjkа, P. incusum (Flot.) Oxn.
Євразіатський Європейсько-кавказько-алгайська Ramalina strepsilis (Ach.) A.Z.
Єврафриканський Європейсько-кавказько-північноафриканська Verrucaria fusca Pers.
Єврамерикансько-африканський Єврамерикансько-північноафриканська Endocarpon adscendens (Anzi) Müll. Arg.
Голарктичний Південноголарктична Verrucaria glaucina Ach., Peltula guepinii (Del.) Nуl., Acarospora gallica H.Magn.
Палеарктична Acarospora cervina Mass.

Євразіатський тип ареалу в Українських Карпатах виявлений однією монотипною групою поширення, європейсько-кавказько-алтайською. Ramalina strepsilis (рис. 14), що належить до цієї групи, — розсіяно поширений вид, який зустрічається як на рівнинах, так і в горах; в Європі зрідка трапляється в Скандінавії і Англії, значно поширюючись в Південній Європі і на Кавказі; в СРСР відомий також з Естонії; скрізь оселяється на силікатних скелях. При розірваному ареалі в Європі цей вид має також диз’юнкцію від Кавказу до Алтаю (Ліндау, 1913; Цальбрукнер, 1931, Окснер, 1937; Бархалов, 1957; Кейсслер, 1960); з Українських Карпат цей вид наводиться для Чорногорського хребта (Сульма, 1933). Належить, певно, до гірно-ксеромеридіональних лишайників.

Єврафриканський тип ареалу в Українських Карпатах має у своєму складі лише один, досить рідкісний вид — Verrucaria fusca, що представляє європейсько-кавказько-північноафриканську групу поширення цього типу. Розтині росте на вапняковому і силікатному субстраті в Середній і Південній Європі (зустрічається також на Британських о-вах); відома з Криму, Кавказу і Алжіру (Вайніо, 1899; Мережковський, 1920; Цальбрукнер, 1922; Цшаке, 1934; Вернер, 1951; Сервіт, 1954; Окснер, 1956); з досліджуваної нами території наводиться з передгір’я Закарпатської області (Сатала, 1922).

Рис. 14. Схематична карта лишайників ксеромеридіонального елемента: 1Ramalina strepsilis (евразіатського типу ареалу); 2 Verrucaria glaucina (голарктичного типу ареалу).

Endocarpon adscendens має єврамерикансько-африканський тип ареалу, входячи до складу монотипної в Українських Карпатах єврамерикансько-північноафриканської групи. Поширення цього виду порівняно слабо вивчене; можливо, що він розселений значно ширше, ніж це вважають (Окснер, 1956). Ми наважилися віднести E. adscendens до ксеромеридіонального елемента, оскільки всі достовірні місцезнаходження його лежать в аридних умовах, чи близьких до них, хоч і виходять в більшій чи меншій мірі за межі зонального поширення. Найпівнічніші місцезнаходження цього лишайника лежать у Скандінавії; відомий також з Альп, Північного Гарцу, на півдні — в Північній Африці (Марокко, Анти-Атлас, до 1600 м н. p. м.), а в західній півкулі — в Новій Мексиці (до 2200 м н. р. м.) (Цальбрукнер, 1922; Цшаке, 1934; Вернер, 1942; Окснер, 1956); в Українських Карпатах знайдений на андезитових останцях, на висоті 250 м (Сервіт і Надворнік, 1936).

Нарешті, розглянемо голарктичний тип ареалу з двома групами поширення. Південноголарктична група представлена трьома видами: Verrucaria glaucina, Peltula guepinii i Acarospora gallica. Verrucaria glaucina (рис. 14) на вапняках і доломітах, переважно в рівнинних умовах, зустрічається в Середній, особливо в Південній Європі, рідше — в Західній; знайдена також в Азії (Месопотамія, Китай), в Північній Африці та Північній і Центральній Америці (Цшаке, 1934; Вернер, 1941; Окснер, 1956; Уейд, 1958); в досліджених Карпатах зрідка трапляється на висоті 200—740 м (Сатала, 1916, 1922; Вернер, 1941; Окснер, 1956; Макаревич, 1956а).

Peltula guepinii росте на відслоненнях силікатних гірських порід, розсіяно зустрічаючись в ксеротичних умовах по всій Голарктиці. В Європі поширення її досить тісно пов’язане з Середземномор’ям; вона зростає також на Кавказі, в Азії (Прибайкалля, Монголія), в Північній Америці (від північносхідних штатів до Каліфорнії) та в Північній Африці (Туніс) (Окснер, 1956); на досліджуваній нами території знайдена в Закарпатській області в рівнинних умовах (Сервіт і Надворнік, 1936). Щодо Acarospora gallica, то вона розсіяно зустрічається в Голарктиці на силікатних гірських породах, виявляючи безперечну тенденцію до існування в аридних умовах (Магнуссон, 1936); в Українських Карпатах знайдена в околицях Ужгорода на вулканічних породах (Сервіт і Надворнік, 1932; Магнуссон, 1936).

Ксеромеридіональний лишайник Acarospora cervina належить до палеарктичної групи поширення голарктичного типу; він поширений на півдні європейської частини помірної зони, на північ і на південь від Середземного моря, а на схід — в Азії; дуже рідко трапляється в Південній Скандінавії, але відсутній в Фінляндії, на півночі Радянського Союзу і в Північній Америці (Магнуссон, 1936); розселюється від рівнин до високих гір на вапняках, досягаючи в Італії до 3000 м н. р. м. (Магнуссон, 1936); в Українських Карпатах виявлений нами на вапняках в Чивчинських горах, 1515 м н. р. м. (Макаревич, 1956а).

Отже, дев’ять видів ксеромеридіонального елемента мають значно диференційоване регіональне розміщення, виявляючи п’ять типів ареалу (табл. 13). Це можна пояснити тим, що ксерофітні рослини є екологічно чужими для вогких Українських Карпат; їх місцезнаходження у нас є лише незначними відгалуженнями чи відривками ареалів цих видів. Частина з них — рівнинні лишайники, які в Українських Карпатах зустрічаються лише в передгір’ях та невисоко в горах (плакодії, Verrucaria glaucina, Peltula guepinii), інші в тій чи іншій мірі пов’язані в своєму поширенні з горами (Verrucaria fusca, Ramalina strepsilis, Acarospora cervina), іноді досить високо піднімаючись над рівнем моря.

Джерело: Макаревич М.Ф. Аналіз ліхенофлори Українських Карпат. Видавництво АН УРСР, Київ, 1963,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com