Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами

8.1.1.2. Забруднення органічними речовинами від промисловості

За період 2006-2010 рр. на території області за кошти власників підприємств побудовано та введено в експлуатацію 81 нова очисна споруда біологічної очистки загальною потужністю 1380,6 м3/добу. Переважна більшість підприємств не здійснюють безпосередніх скидів зворотних вод у поверхневі водойми, а після попередньої механічної або біологічної очистки подають нормативно очищені стічні води через комунальні каналізації на міські КОС. До очисних споруд біологічної очистки значної частини промислових підприємств підключені також житлові будинки, які раніше були у власності цих підприємств.

Всі автозаправні станції на території області обладнані очисними спорудами забруднених дощових стоків (брудовідстійниками та бензомаслоуловлювачами). На території частини АЗС встановлені також очисні споруди глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод. Спорудами механічної очистки обладнано більшість підприємств харчової промисловості (переробка овочів та фруктів), підприємства, де розміщені гальвановиробництва та великі підприємства з транспортування та зберігання нафтопродуктів.

Базові заходи

Базові заходи щодо зменшення забруднення органічними речовинами від промисловості обласними програмами не передбачені.

Додаткові заходи

Додаткові заходи зі зменшення забруднення органічними речовинами від промисловості обласними програмами не передбачені.

Висновки

У референційний 2010 рік 105 промислових підприємств різного профілю здійснювали скиди зворотних вод безпосередньо в поверхневі водойми. Обсяги забруднення органічними речовинами від стічних вод промисловості за своєю питомою вагою у загальній кількості є незначними (див. Розділ 4.1.1.2.).

Рекомендовані заходи

У рамках МКЗД країни басейну р. Тиса затвердили Рекомендації щодо найкращих наявних технологій (ННТ) для таких промислових секторів, як хімічний, продовольчий, нафтопереробний та паперовий.[1] Україна, яка наразі не має офіційних зобов’язань щодо впровадження ВРД та інших ключових директив, таких як Директиви про очистку міських стічних вод, Директиви про мул стічних вод та Директиви про інтегрований контроль та попередження забруднень, може тільки заохочуватись впроваджувати у своє законодавство вимоги щодо застосування ННТ.

Для зменшення забруднення органічними речовинами від промисловості рекомендуються такі заходи:

  • скорочення питомих витрат води на виготовлення одиниці продукції,
  • впровадження оборотних систем водопостачання та систем повторного використання води;
  • впровадження більш глибоких систем очистки промислових стічних води.

[1] Документ МКЗД IC 033: Рекомендації щодо Найкращої Наявної Технології в харчовій промисловості (2000); Документ МКЗД IC 034: Рекомендації щодо Найкращої Наявної Технології в хімічній промисловості (2000); Документ МКЗД IC 035: Рекомендації щодо Найкращої Наявної Технології в нафтопереробній промисловості (2000); Документ МКЗД IC 037: Рекомендації щодо Найкращої Наявної Технології в паперовій промисловості (2000).

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com